۳۱ فروردين ۱۳۹۷
وبینار آموزشی عکاسی

اولین وبینار آموزش عکاسی در ایران، نقش عکس در زندگی انسان امروز

با حضور ارزندۀ دکتر محمد حسن پور
______________________________________________

قسمت اول: 

 

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.