۳۰ تير ۱۳۹۰
مروری بر «میان ‌رودان»

1.jpg

 عکس از: کوروش ادیم

- من می‌گویم، تو حرف مرا می‌فهمی. پس ما هستیم. «فرانسیس پونژ»

منطق مکالمه، در روش‌های مختلف بیانی، مبتنی بر پیشینه زبان و درک عمومی مخاطب از سویه بکار گرفته شده در زبان مورد استفاده است. عکس‌ را زبانی مبتنی بر الفبای بصری می‌دانیم. مدیایی که با به کار گرفتن نشانه‌ها و بر مبنای تئاویل قابل ارائه بر هر نشانه و ارتباط میان نشانه‌ها و مدلول‌های آن‌ها، شکل می‌گیرد و در پی ارائه معنایی است که از همنشینی این تئاویل شکل خواهد گرفت. عناصر تشکیل دهنده عکس، الفبای زبان عکاسانه‌اند و مفاهیم برآمده از آن‌ها هستند که قضاوت در باب مفهوم هر عکس، یا به تاویلی «درک زبان عکس» را ممکن می‌سازند. قضاوت در مورد پیام عکس نیز بی‌تردید بر مبنای درک عمومی مخاطبان از نشانه‌ها و مفاهیم برآمده از آن‌ها اتفاق می‌افتد که ارتباط مستقیمی با پیشینه فرهنگی و نیز چگونگی کاربرد و نیز تاویل هر نشانه یا دال در فرهنگ زبانی یا عمومی مجموعه مخاطبان دارد.

نمایشگاه میان رودان «Mesopotamia» اتفاقی تازه در فضای امروزه عکاسی ایران بود. رویدادی که به واسطه بر هم زدن رسوم متداول و امروزه مکالمه بصری در عکاسی امروز ایران، با واکنش‌های متعدد و متفاوتی مواجه گردید. المان‌هایی متفاوت، فضایی متفاوت و ارائه‌ای متفاوت، همه و همه از عواملی بودند که برداشت‌ها و قضاوت‌های متفاوتی را نسبت به این مجموعه موجب شدند.

شخصیت‌های اصلی عکس‌های این مجموعه را مجسمه‌هایی از حیوانات در بستری از آب تشکیل می‌دادند. زمینه‌هایی با رنگ‌های اشباع و درخشان را نیز به مجموع بازیگران این قاب‌ها بیافزایید تا توصیفی ساده و ابتدایی را از این عکس‌ها تصویر کرده باشیم. شاید آنچه موجب بروز برخوردهایی سریع، صریح و شتاب‌زده با این عکس‌ها می‌شد را بتوان سادگی عناصر و زمینه‌های مورد استفاده در آن‌ها و پرهیز از بازی‌های رایج عکاسانه و ویرایش‌های خاص دانست. آشنایی‌زدایی در عکس‌ها، اتفاقی که همواره موجب پذیرش و درک بهتر آثار عکاسانه می‌شود، به دلایل متعددی در این قاب‌ها، به شکل رایج خود، اتفاق نمی‌افتد. مدلول‌ اولیه و قدرتمند این پیکره‌های حیوانی، تصویر و تصوری ساده از اسباب بازی‌ها و مجسمه‌های کوچک حیوانات، با توجه به زمینه فرهنگی جامعه امروز ما و درک عمومی و پررنگی که اکثریت مخاطبان نسبت به این عناصر دارند، بلافاصله در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد و امکان تصور معانی عمیق‌تر و تئاویل پیچیده‌تر را از بیننده سلب می‌کند. مقدمه ارائه شده بر آثار نیز، گرچه تلاشی در جهت القای معنای درلفافه پیچیده شده این آثار بود و با اشاره به سمبل‌ها و اسطوره‌ها در پی القای تصویری عمیق‌تر از المان‌های ساده نشسته در قاب می‌کوشید، اما خط مشی روشنی را برای سیر آرام و آزاد ذهن مخاطب در بستر سمبلیک عکس‌ها و عناصر حاضر در آن‌ها، پیش روی مخاطب نمی‌گذاشت. روند دوسویه ارتباطی میان  متن نگاشته شده و معنای نغز عکس‌ها نیز، شاهراهی بود که هرگز در همنشینی این واژگان و آن تصویر، در وجهی مستدل و روشن بنا نگشته بود. نام برگزیده شده برای نمایشگاه و ترجمه آن (میان رودان) نیز حتی، در جهت آشنایی زدایی از واژه آشنای «بین‌النهرین» برگزیده شده بود تا بیش از سایر عوامل، در جهت القای فضایی نامتعارف و ناآشنا گام زده باشد. این اتفاق، برخلاف انتظار، عدم توجه به معنای تازه را موجب شد و بیش از پیش، ذهن و درک مخاطبان را به‌‌ همان معنای ساده و سریع‌الوصول سوق داد. این در حالی است که استفاده از بار معنایی واژه بین‌النهرین، به سادگی می‌توانست، موجب بازگشتی ساده و صریح به تاریخ و افزودن رخدادهای عمیق نهفته در بطن آن، به مجموعه آثار و معانی آن‌ها گردد. بر مبنای این بررسی، دو کلید برجسته‌ای که می‌توانست از سوی مولف این آثار به مخاطب هدیه شود تا مجرای بازتری را در برابر درک وی از عکس‌ها بگشاید، راهی مستدل و محکم به سوی گره‌گشایی از معمای طرح شده در آثار نبود.

بیش از دلالت واژگانی و صریح مقدمه، می‌توان این ایراد را بر نام انتخاب شده برای مجموعه وارد دانست. معنای صریح‌تر و آشنا‌تر واژه «Mesopotamia» که‌‌ همان عبارت آشنا و سرشار از تاویل «بین‌النهرین» است، به سادگی می‌توانست بر پیشانی این مجموعه بدرخشد و در‌‌ همان گام اول نگاه و ذهن مخاطب را به زمینه فرهنگی گسترده‌ای سوق دهد که بستر آرام شکل گیری تصورات اسطوره‌ای و باورهای شرقی است. «میان رودان» واژه‌ای تازه متولد شده بود که ضمن عدم ارائه تصویر و تاویلی روشن در اولین گام مواجهه با این آثار، حیرانی و سرگشتگی مخاطب را در فضای تازه خلق شده این عکس‌ها موجب ‌شد. به این تاویل به سادگی می‌توان مولف را در انتخاب نام مجموعه به عنوان اولین کلید راهنمای مخاطب و نیز برجسته‌ترین عامل معرف ایده و معنای نهفته در آثار ارائه شده در مجموعه، ناموفق دانست.

2.jpg عکس از: کوروش ادیم

عدم تاکید بر نام مولف نام‌آشنای این آثار در این نوشته، به موجب پرهیز از دخیل کردن پیشینه هنری وی و آثار پیش‌تر ارائه شده از سوی او در قضاوت و افزودن وجه تازه‌ای از دانسته‌ها به فضای این مکالمه بصری است. چرا که تصویر و آثارشناخته شده از «کوروش ادیم» و پیش‌زمینه ذهنی مخاطبانی که با درک عکس‌های پیشین او قدم به گالری هما می‌گذاشتند نیز، یکی دیگر از عواملی بود که مخاطب را در هاله‌ای از بهت و ناباوری فرو می‌برد و در سایه سنگین این تضاد، قدرت نگرشی تازه و قضاوتی بی‌طرفانه را از آن‌ها سلب می‌کرد. به بیان ساده‌تر، نام و سابقه هنری کورش ادیم، به خودی خود مانعی مستحکم در جهت آشنایی زدایی از فضای عکس‌ها و معانی برآمده از آن‌ها بود. قصد ندارم پیشینه هنری و توان بیان بصری مولف را در باب پیام این آثار به کناری بگذارم و تاویل را بر مبنای غیاب مولف بنا کنم. که یکی از عواملی که تداعی تصویری ساده انگارانه از این عکس‌ها را مردود می‌کند،‌‌ همان شناخت پیشین ما از کوروش ادیم و فضای ذهنی او در ارائه تصاویر و معانی مست‌تر در آن‌ها است. هدفم بازگشتی دوباره به تعاریف اصولی این مقوله و پرهیز از مقایسه این دسته از عکس‌ها با آثار پیشین اوست.

با استناد به تعریف زیبای بابک احمدی در کتاب ارزشمند «ساختار و تاویل متن»، می‌توانیم زندگینامه هنری هر مولف را به مراحل یک بازی شطرنج تشبیه کنیم. بی‌شک، داشته‌ها و اقدامات پیشین هر بازیکن شطرنج، نقشی تعیین کننده در سرنوشت بازی و حتی ترسیم خط مشی ادامه بازی خواهد داشت. اما آنچه در این میان نقشی تعیین کننده‌تر و مهم‌تر دارد، حرکت فعلی بازیکن در فضای کنونی بازی و موقعیت‌های تازه ایجاد شده است. یک حرکت ناشایست می‌تواند سرنوشت بازی را در هریک از مراحل ادامه آن دیگرگون کند و حرکت‌های صحیح نیز بی‌آنکه وابستگی خاصی به پیشینه بازی داشته باشند، روند منطقی و معقول بازی را برای تعیین نتیجه ترسیم خواهند کرد. ارائه آثار هنری از سوی یک هنرمند نیز، به همین منوال در سرنوشت هنری او و قضاوت‌های عمومی در مورد او، تاثیر گذار خواهد بود. با این تعریف و در ادامه این بررسی، حد متعادلی از نقش هنرمند را در این مجموعه مد نظر خواهیم داشت و شناخت پیشینمان از وی را تنها در جهت پیشگیری از ساده‌نگری و بهانه‌ای برای جست‌و‌جوی معنا در آثار مورد استفاده قرار خواهیم داد.

3.jpg
  عکس از: کوروش ادیم

عکاسی از اسباب بازی «Toy Photography» در تاریخ این هنر، اتفاق کم سابقه‌ای نیست. گرچه این امر، به صورت معمول در جهت اهداف تبلیغاتی و معرفی شخصیت‌های برجسته و آشنای سینمایی انجام می‌شود اما کم نیستند کسانی که با عکاسی از عروسک‌ها و اسباب‌بازی‌ها، در جهت القای معانی عمیق انسانی و هنری گام برداشته‌اند. یکی از زیبا‌ترین نمونه‌های این کار را می‌توان در آثار «(Mike Stimpson (Balakov» یافت. وی در این عکس‌ها به بازنمایی آثار برجسته عکاسی کلاسیک با استفاده از عروسک‌ها پرداخته‌ است. نمونه دیگری را می‌توان در عکس «Scott Beale» یافت. در تک عکسی از وی، می‌توان به وضوح، استفاده از عروسک در بستر آب را یافت. البته هیچ یک از این آثار را زمینه‌ای ابتدایی یا ایده‌ای برای ادیم نمی‌دانم و تنها به منظور بررسی پیشینه این سبک از عکاسی، در این نگاشته به آن‌ها اشاره می‌کنم.


lunch.jpg

Lunch, اثر: Mike Stimpson


Scott_Beale.jpg
عکس از: Scott Beale

عکس‌های مجموعه «میان رودان» کورش ادیم، حاوی سه المان برجسته‌اند. اول، عروسک‌هایی از جنس حیوانات در فیگورهای مختلف، دوم، بستری نه چندان آرام از آب؛ و سوم، رنگ‌هایی درخشان در پس زمینه عکس‌ها. با دقتی اندک بر نام نمایشگاه و مرجع اصلی آن «بین‌النهرین» به سادگی می‌توان رگه‌هایی از تمدن شرقی و پیشینه آن را در عکس‌ها جست‌و‌جو کرد. حیوانات در این عکس‌ها نقشی چند جانبه بازی می‌کنند. در نگاه ابتدایی می‌توان آن‌ها را نوعی مجاز در اشاره به مدلول اولیه خود، حیوانات واقعی، دانست. این اتفاق خود از آن جهت زیبا است که می‌دانیم عکس‌ها به واسطه ماهیت خود، سرشار از نشانه‌ها هستند، و نشانه‌ها خود مجازهایی هستند برای اشاره به مدلول‌های غایب خود. به نمایش کشاندن نوعی مجاز در مجاز، یا به زبان دیگر، تصویر کردن دال‌هایی بر دال، را می‌توان از وجوه زیبا و فلسفی این آثار به شمار آورد. عکاس در پدید آوردن عکس و ترسیم پیام آن از نشانه‌ها استفاده می‌کند. نشانه‌هایی که خود به صورت مجازی موجد بروز تصاویری ذهنی از عنصری غایب می‌شوند. حال اینکه در این عکس‌ها، مدلول‌های به کار رفته، مجازهایی از صورت واقعی مدلولی دیگرند. بستری از آب را به سادگی می‌توان مدلول تئاویلی از جنس زندگی، حیات و تقدس دانست. و رنگ‌های درخشان زمینه را نیز می‌توانیم در جهت تاکید بر واقع‌گرایی و اشاره‌ای دوباره به حیات و طبیعت در تاویل بگنجانیم. به این استناد و با تاکیدی دوباره بر نام مجموعه، این عکس‌ها را می‌توان نوعی اشاره جسورانه و پررنگ به تمدن‌های پیشین شرقی و نقش اسطوره‌ای و حتی مقدس حیوانات در این باور‌ها و فرهنگ‌ها دانست. دوباره‌نمایی باورهایی که در گذشته نه چندان دور، حیوانات را به عنوان موجوداتی مقدس و سرمنشاء نزول برکات آسمانی تکریم می‌کرده و حتی می‌پرستیده‌اند. باوری که هنوز نیز در بسیاری از مناطق آسیایی رایج است.

وجهی دیگر از حیوانات نمادین استفاده شده در این عکس‌ها را می‌توان در بررسی اسطوره‌‌شناسانه آن‌ها بررسی کرد. غالب حیوانات به کار رفته در این عکس‌ها از پیشینه‌ای فرهنگی و اسطوره‌ای خصوصا در تمدن‌های باستانی شرق برخوردارند. شیر، نماد اسطوره‌ای قدرت و حاکمیت است و گاو، نماد شناخته شده‌ای از باروری و نیز، جنگاوری است. خرس در یونان باستان نماد شکار و تاکیدی دوباره بر قدرت است و حتی مرغابی، تنها حیوانی که گویی در این تصاویر در مناسب‌ترین بستر ممکن، آب، گنجانیده شده است نیز ردپاهایی از اسطورگی را در تاریخ گذشته مصریان باز می‌یابد. آنچه این گونه بررسی را در مورد این عناصر و عکس‌ها چندان محتمل نمی‌دارد، حضور حیوانی چون خوک در یکی از عکس‌ها است. که سابقه چندان مشخصی را نمی‌توان برای او در این بررسی جست‌و‌جو کرد. اما در کمرنگ‌ترین احتمالات ممکن نیز، حیوانات اسطوره‌ای ارتباط مستقیمی با انسان و باورهای درونی وی دارند و نقش پررنگ و پرتکرار آن‌ها در داستان‌ها و افسانه‌های پیشین و نیز دیوارنگاشته‌های به جا مانده از انسان‌های گذشته، یادآور اعتقاد عجیب انسان به نقش مهم و تعیین کننده این موجودات در زندگی و سرنوشت خود است. ردپای این موجودات در کهن‌ترین باورهای به جا مانده از انسان‌های ابتدایی، در باب قدرت و کارگشایی تصویرسازی در سرنوشت آدمیان قابل مشاهده است. شکارچیان ابتدایی حیوانات قدرتمندی چون گاومیش و اسب را بر دیواره غار‌ها و سنگ نوشته‌ها تصویر می‌کرده‌اند و طی مراسمی نمادین با ابزار جنگی به آن‌ها حمله می‌کردند. آن‌ها بر این باور بوده‌اند که اگر در حمله به تصاویر به آن‌ها فایق آیند، در جریان زندگی روزمره و اقداماتی چون شکار و رویارویی با حیوانات نیز بر آن‌ها غلبه خواهند کرد. در عمق این باور‌ها می‌توان ارتباط مستقیم انسان و حیوان را در جریان خلقت و زندگی چند هزارساله آدمیان درک و باور کرد. ارتباطی که در عکس‌های ادیم نیز از وجوه مختلفی شکل می‌گیرد و حتی در تئاویلی فرامتنی می‌توان نمادهای حیوانی را دال‌هایی بر احساسات مختلف و درونی انسانی به شمار آورد.


4.jpg عکس از: کوروش ادیم

عکس‌های کورش ادیم نمایش خلاقانه باورهایی تصویرناپذیر در قالب زبان بصری‌اند. نوعی تصویرگری هوشمندانه از عنصری که در ماهیت اصلی خود، نادیدنی و تصویر ناشدنی است. این دو اتفاق، اشاره به تمدن پیشینه مشرق زمین و تقدیس نشانگان آن در قالب مجازهایی بر مجاز، و نیز به تصویر کشیدن عنصری فاقد تصویر، با استفاده هوشمندانه از عناصری ساده و برگزیده، برای پذیرش و درک این آثار کافی به نظر می‌رسد.

برخی از این عکس‌ها ضمن دربرداشتن معانی فوق، حاوی حرکتند. حرکت‌هایی که گرچه در فضای طبیعی اتفاقاتی ساده به شمار می‌آیند، اما به تصویر کشیدن و القای آن با استفاده از عروسک‌هایی ثابت و بدون‌ حرکت، در جهت القای حرکت و زندگی به قاب‌ها و عناصر محصور در آن‌ها‌ خلاقانه و زیبا است. به گونه‌ای که به سادگی می‌توان این حرکت‌ها را برای عروسک‌های بی‌جان نشسته در قاب، متصور شد و آن را به عنوان نماد برجسته‌ای از زندگی، به قاب‌ها و ساکنانش هدیه کرد.

آنچه بیش از هر نکته دیگری در ایجاد و ارائه این آثار در فضای امروزه عکاسی ایران قابل تامل است، تقابل رودرروی دو باور متفاوت در زمینه عکاسی کلاسیک و مدرن و به بحث کشیده شدن این موضوع از سوی صاحب‎‌نظران بود. بی‌آنکه در باب موفقیت یا عدم موفقیت این ارائه نظری داده باشم، به تاویل نشانه‌شناسانه این آثار بسنده می‌کنم و تنها به وقوع پیوستن این رخداد و گفت‌ و گوهای انجام شده در کنار آن را به فال نیک می‌گیرم.

حسین شیرزاد [ ۱۴ دى ۱۳۹۰ ]

لذت بردم از نثر شیوایتان
____________________________________________________________________
پاسخ:سپاس از شما.


حمیدرضا بهنام فر [ ۱۴ شهريور ۱۳۹۰ ]

درود بر نگاه نکته بین، قلم توانا و اندوخته های گرانسنگتان؛
آموزه ای ارزشمندی و ماندگار بود ابن نقد و شرح خواندنی؛
پیروز باشید.
____________________________________________________________________
پاسخ:سپاس برای مهر و حضور ارزشمندتان دوست عزیز.


مهدی بهزیون [ ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ ]

ممنونم احسان عزیز


افشین عزیزی [ ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ ]

درود بر شما
این عکسهای در نگاه اول ساده رو واقعاً زیبا به نقد کشیدین. سپاس از شما.
____________________________________________________________________
پاسخ:درود و سپاس.. مهر و حضورت را افشین عزیز.


پوریا موزرم نیا [ ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ ]

از نگاه تیزبینانه و تحلیل دقیق تان بسیار آموختم و لذت بردم.
____________________________________________________________________
پاسخ:سپاس برای حضورتان.


شکوفه بیاتی [ ۱۳ مرداد ۱۳۹۰ ]

من می‌گویم، تو حرف مرا می‌فهمی. پس ما هستیم...
مثل همیشه عالی، زیبا و موشکافانه...
درود بر شما و قلم ارزشمندتان.
____________________________________________________________________
پاسخ:درود و بی اندازه سپاس برای حضور ارزشمندتان.


حس ایازی [ ۰۹ مرداد ۱۳۹۰ ]

مرسی. ولی انگار این عروسک ها که شاید مجاز و نمادی از مردم و فرهنگ بین النهرین باشد دچار گیجی و بلاتکلیفی هستند و آبی که اونها رو در بر گرفته نه غرقشون کرده و نه اجازه حرکت آزادانه رو بهشون میده.


عبداله حاجی پور [ ۰۷ مرداد ۱۳۹۰ ]

درود بی پایان بر تو احسان عزیز برای نقدهای آموزنده ات>
____________________________________________________________________
پاسخ:درود و سپاس..


رضا عنصرسیار [ ۰۶ مرداد ۱۳۹۰ ]

ممنون .. احسان عزیز
جالب بود .. این سبک از عکاسی.
____________________________________________________________________
پاسخ:سپاس رضای عزیز.


ریحانه قیصری [ ۰۱ مرداد ۱۳۹۰ ]

درود بر استاد عزیز و توانا ....
مثل همیشه از نقد زیبای شما و نگاه دیگر اساتید آموختم .....
کم کم دارم یاد میگیرم که دقیق تر نگاه کنم ..... ممنونم ....
موفق باشید ....
____________________________________________________________________
پاسخ:درود بر شما خانم قیصری عزیز. به شاگردی مباهات دارم و می‌بالم. این واژه بی‌انتها بس بلندتر از قامت ناموزون من و دانسته‌های اندک من است. سپاس. مهر و حضورت را.


روح اله ایزدشناس [ ۳۱ تير ۱۳۹۰ ]

باگذر از مکتب "ساختگرایی" و باعنایت به از بین رفتن رابطه نشانه ومعنا آنسان که زبانشناسی سوسوری به آن معتقد است؛ به مقوله یکی شدن ویا درراستای هم بودن نشانه ومعنا در مکتب "گرمسی" وپساساختگرایی" میرسیم.دیگر نمی‌توان نشانه را جدا ازمعنا یافت ،اگرچه نشانه غیرارجاعی بوده واشاره مستقیم به معنا نداشته باشد.دراین مجموعه متفاوت ازهنرمند محترم جناب ادیم ،به گفتمانی متفاوت درمقوله زیباشناختی بر میخوریم که بنظرمرزهای کلاسیک ساختگرایانه رادرنوردیده ودریچه ای نو را به روی مخاطب می گشاید.
سپاس ازدوست عزیزوهنرمندم جناب قنبری فرد عزیز برای این انتخاب ورمزگشایی شیوا ...می آموزم.
____________________________________________________________________
پاسخ:درود بر شما جناب آقای دکتر ایزد شناس عزیز و سپاس برای این اشاره بجا و نغز. گذار از این مرزهای نه چندان روشن اما قطعی، صحبتی است که امروزه بسیار مورد چالش است و این آثار از همین رو مورد توجه و بررسی اند. شاد باشی و دیرزی دوست عزیز و فرهیخته‌ام.


مجتبی زینل زادگان [ ۳۱ تير ۱۳۹۰ ]

سپاس فراوان برای نقد های خوب و مفیدت همچون همیشه.
____________________________________________________________________
پاسخ:سپاس مجتبی عزیز.


شادی آفرین آرش [ ۳۱ تير ۱۳۹۰ ]

سپاسگزارم جناب قنبری فرد عزیز برای تحلیلی نو که در قلم شما در حال اتفاق است و هر روز گسترده تر ، ظریف تر و موشکافانه تر می شود ،
این اتفاق که شروع آن با آثار کورش ادیم گرامی بوده است میمون و مبارک ...
____________________________________________________________________
پاسخ:سپاس خانم آرش عزیز برای مهر و حضور همواره‌تان.


dariush [ ۳۰ تير ۱۳۹۰ ]

احسان عزیز
همواره با نگاشته هایت دریچه ای نو به سوی این هنر ، برایم میگشایی.
____________________________________________________________________
پاسخ:سپاس داریوش عزیز برای مهر و حضورت.


سلیمان گلی [ ۳۰ تير ۱۳۹۰ ]

ممنونم .موفق باشید.
____________________________________________________________________
پاسخ:سپاس.


آرزو قاسمی [ ۳۰ تير ۱۳۹۰ ]

ممنونم از نقدها و تحلیل‌هایت دوست خوبم.
از نوشته هایت می آموزم.
____________________________________________________________________
پاسخ:سپاس برای مهر و حضورت.


نوروز [ ۳۰ تير ۱۳۹۰ ]

سپاس از اشارات آموزنده ای که بر رمزگان قاب ها داشتید/شاید انتظار نرود که هر مخاطب عامی با استودیوم عکس های فوق پیوند برقرار کند چرا که گاهی اوقات مفاهیم آنقدر به شکلی عمیق ارائه میشوند که مخاطب سطحی نگر، از جستجو درون آنها واهمه دارد و فکر میکند شاید در آن غرق شود...نه غرقی خوشایند...غرقی که او را با نادانسته هایش روبرو میکند./آنچه که در ارتباط با این تصاویر از آن ها دریافت کردم:زبان اعتراض گونه مولف در ارائه این آثار بود.اعتراضی که شاید در تئاویل فرامتنی به اعتراض در مورد شرایط انسان ها پهلو بزند/احسان عزیز سپاس صمیمانه مرا بخاطر این نگاشته های آموزنده ات پذیرا باش...همیشه مهربان.
____________________________________________________________________
پاسخ:سپاس نوروز عزیز برای حضور و مهر همواره‌ات.


فاطــــمهانتــــــظار [ ۳۰ تير ۱۳۹۰ ]

- من می‌گویم، تو حرف مرا می‌فهمی. پس ما هستیم. «فرانسیس پونژ» ...
سپاس فراوان برای نقدهای ارزشمندتان.
____________________________________________________________________
پاسخ:سپاس برای حضور پرمهرتان.


اسحاق آقایی [ ۳۰ تير ۱۳۹۰ ]

درود احسان عزیز
از اینکه به من آموختی.
____________________________________________________________________
پاسخ:درود و سپاس اسحاق جان. همیشه از تو می‌آموزم.


علیرضا حسینی [ ۳۰ تير ۱۳۹۰ ]

زیبا بود کلام تان! سپاس
____________________________________________________________________
پاسخ:سپاس.


محمد رضا معصومی [ ۳۰ تير ۱۳۹۰ ]

تحلیل صحیح و خواندنی ات آموزنده بود .
تنها نکته های باقیمانده این است که عکس ها در نمایشگاه به همراه عنوان بود که ارتباط معنایی مشخصی را در بر داشت ، به عنوان مثال عکس خوک با عنوان "خوک ها برابر ترند" ، اشاره ای آشکار به رمان قلعه ی حیوانات جرج اورول داشت .
یا عکس شیر با عنوان "آنها به کسی شلیک نمیکنند " همراه بود که اتفاقات و توقعاتی آشکار و آشنا را از محیط به یاد می آورد .
بحث دیگر این است که برخی حیوانات در تاریخ اسطوره شناسی خاور میانه جایگاهی نداشته اند ، مثلا خوک . خوک هرگز نقش اسطوره ای نداشته و صرفا به دلیل نقش مذهب در این اقلیم کارکردی نمادین داشته است ، در حقیقت در همنشینی خوک و آب که چنین طاهر توسط عکاس به نمایش در آمده باید جستجوی دیگری غیر از اسطوره شناسی کرد.
معتقدم عکس های این مجموعه ی ادیم رسالت مشخصی را پی می گیرد و دنبال ارائه ی مفاهیم مشخص و نسبتا مطلقی است .
عکس ها به همراه عنوان انتزاع را چه به لحاظ فرم و شکل و چه به لحاظ محتوا در اولین گام به سرعت سرکوب می کند و خواسته اش را در قالب یک هنر بیانی به مخاطب منتقل می کند .
____________________________________________________________________
پاسخ:درود بر محمد رضا معصومی عزیز و بی‌اندازه سپاس برای افزونه‌های صحیح و مستدلی که بزرگوارانه، ارائه کردی.
تاکید داشتم که وجه اسطوره‌ای، خصوصا با وجود حیوانی چون خوک، در این مجموعه چندان قابل بررسی نیست.
دوباره سپاس برای اشاره درستت به عناوین عکس‌ها و نیز قلعه حیوانات جورج اورول. هدف اصلی در پرهیز از پرداختن به عناوین، که البته می‌توانستند بسیار مفید هم باشند، پرهیز از اطناب مطلب بود. سپاس از تو برای این افزونه بجا.


امید امیدواری [ ۲۹ تير ۱۳۹۰ ]

این عکس‌ها، مصداقی بی‌نظیر برای عکاسی معاصر ایران است!

به عقیدهٔ من عکس‌ها (تعدادی از عکس‌ها را اینجا و در سایت گالری هما دیدم) تسلط کامل عکاس را، بر بیان مقصودی که مد نظرش بوده است، نشان می‌دهد.

اینجا نماد‌‌ همان «نماد» است و اساسا بر مبنای نظریه‌های فلسفی در باب هنر، هنر با نماد درگیر است. اسباب بازی‌های حیوانات، بازیگرانی که در داستان روشن عکاس، هر کدام در قابی مکمل نقشی را ایفا می‌کنند. مهمترینشان گاو و شیر و خوک هستند. این‌ها صرفاً عکسی درباره خودشان نیستند، یعنی مقاله‌ای بصری در باب شناخت نمادهای اسطوره‌ای و ایرانی نیستند بلکه بازیگرند، بازیگرانی که دردی را گوشزد می‌کنند!

در مورد عنوان و بیانیه (من بیانیه را نخواندم) و اصولا تفسیر عکاس، که ظاهرا برای هر عکس نیز، بیان شده است، اشاره‌های تلویحی و حتی سربسته‌تر از تلویح، شیوه‌ای صحیح محسوب می‌شود: (آنچه به تماشاگران اغلب به عنوان هدف یک اثر معرفی می‌گردد، می‌تواند از نظر هنرمند افریننده آن، چیزی فرا‌تر از نقطه شروع نباشد. «هنرمدرن، علی رامین»).

نکته حائز اهمیت دیگر در عکس‌ها، پرهیز از تقلید کورکورانه و کبک صفتانه، از هنر دیگر کشور‌ها موفق در هنر است. عکس‌ها تجسمی از مفاهیم تاریخی نماد در سرزمین مان است،‌‌ همان نمادهایی که در تخت جمشید عزیزمان هم بعضی‌هایش را می‌بینیم...

جلوه‌های صوری عکس‌ها، اهمیت عکاس را تنها به هدف مورد نظرش نشان می‌دهد نه به ویگنت، نه به ویرایش‌های هنری و... این ارجحیت مفهوم ما را با یک «کانسپت» ارزشمند مواجه می‌سازد.

احسان عزیز از تو برای این نقد آگاهی دهنده در مورد آثار عکاسان خوب ایرانی تشکر می‌کنم.
____________________________________________________________________
پاسخ:درود بر تو امید مهربان و سپاس برای نگاشته زیبا و مهر همواره‌ات. به بودنت، به عکس‌هایت و به نگاشته‌های ارزشمندت می‌بالم.


کیارنگ علایی [ ۲۹ تير ۱۳۹۰ ]

تحلیل جسورانه تو - حتی با نگاه فرامتنی که در بعضی جاها به مجموعه داشته ای - ارزش های مجموعه جسورانه کوروش ادیم را دوچندان می‌کند. تطبیق و موشکافی‌هایت زیبا است، حتی اگر مقصود مولف (عکاس) این نباشد. درود بر همت و ارزش قلمت.
____________________________________________________________________
پاسخ:درود بر تو کیارنگ عزیز و بی‌اندازه سپاس برای مهر بی‌پایانت. برای همه آنچه از تو آموخته و خواهم آموخت. به اندازه وسعت مهرت، دوستت دارم.


محسن. ب. [ ۲۹ تير ۱۳۹۰ ]

درود بر شما، آقای قنبری فردِ عزیز. نوشته ات مختصر و گویا بود. و واقع‌بین. آفرین! همانقدر که به چنین ایده‌ها و نمایشگاه‌ها نیاز است، و اتفاقِ مبارکی ست، فرهنگ نقد و تفسیر و توصیفِ نگارشی هم لازم است. کاش کیارنگ و احسان و نازنین و نازنین های دیگری که هستند، و هستید و برای این کار زمان صرف می‌کنید، بیشتر باشد. ممنون.
____________________________________________________________________
پاسخ:درود بر محسن بایرام نژاد عزیز و سپاس برای منش والا و مهر همواره‌ات.


خلیل غلامی [ ۲۹ تير ۱۳۹۰ ]

نوشتی: اما به تصویر کشیدن و القای آن با استفاده از عروسک‌هایی ثابت و بدون‌ حرکت، در جهت القای حرکت و زندگی به قاب‌ها و عناصر محصور در آن‌ها‌ خلاقانه و زیبا است. آن گونه که بحث را پیش بردی نتیجه ای جز این نمی توانست داشته باشد. اما عروسک های یخ زده و مصنوعی هیچ حال و حوصله حرکت و زندگی را در خود ندارند. شاید زندگی میان رودان همین گونه بوده است.
____________________________________________________________________
پاسخ:باوری شاعرانه و البته واقع بینانه است. سپاس.


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.